شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

محسن.

+ رفتي تا خوشبخت شوي حالا من حال کودکي را دارم که نخ بادبادکش پاره شده مانده براي اوج گرفتنش ذوق کند يا براي از دست دادنش، گريه...
2-تنها
94/11/24
mp3 player شوکر
محسن.
رتبه 0
0 برگزیده
1381 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محسن. عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top