شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

محسن.

+ براي ايده‌هايتان بجنگيد...
وفا
94/11/5
محسن.
http://telegram.me/webgard_channel
جنگ نه بهترين راانتخاب کنيم!
محسن.
گاهي براي بهترين ها بايد جنگيد :)
چراغ جادو
محسن.
رتبه 0
0 برگزیده
1395 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محسن. عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top