شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

محسن.

+ + چرا گوشيتو جواب نميدي؟ - مادرمه. بعدا بهش زنگ ميزنم + ببين. حتي اگه پيش خدا هم بودي مادرت زنگ زد باس جواب بدي...
محسن.
http://telegram.me/webgard_channel
ساعت ویکتوریا
محسن.
رتبه 0
0 برگزیده
1381 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محسن. عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top