شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

محسن.

اخي ...قابل باور نيست ...به خاطر ازدحام جمعيت...لعنت بر ال يهود...
محسن.
بله... اون از جرثقيلشون اينم از بي برنامگي و عدم مديريت صحيح...
ال سعود اصالتا يهودين...جدشان ابراهيم بن مردخاي يهوديه
خاک بر سرشون که لياقت پذيرايي از زايران رو ندارن بعدم اعلام ميکنن مقصر زايرين هستن که سرپوش بذارن روي بي کفايتيشون
عمديست..بي کفايتي نيست....
چراغ جادو
محسن.
رتبه 0
0 برگزیده
1381 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محسن. عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top